China & the World
China & the World
推特 臉書  
中国与世界
中国与世界
中共新疆座谈会, 川普提名大法官, 安倍与菅义伟的内外政策(视频)
作者:陈奎德 安华
 、
  
  
 
 
 中共新疆座谈会,习近平“理直气壮”怼川普?川普提名大法官面临的党争及其胜算;北京希望拜登上台,拜登辩论学里根可赢?安倍爆促川普对中国强硬,菅义伟要稳日中关系?菅义伟与安倍内外政策的关系如何?
 
 
 
          主讲人:陈奎德                                                                主持人: 安华
—— 原载: 明镜
本站刊登日期: Monday, September 28, 2020
其他相关文章