China & the World
Exchange & Debate
推特 臉書  
中国与世界
交流与交锋
“阴谋论”调可休矣,宪法危机有可能?中共党员禁移民 (视频)
作者:陈奎德 安华
 
    
 ,
 川普染疫,举世惊骇!众人诸国竞皆祈祷,然亦有阴谋论由地下飘出,此乃丧尽天良之论也!总统值此关键时刻遭受病毒攻击,是否可能导致宪法危机?选举和权力移交可能出现什么变数?习近平珊珊来迟的慰问电,反映出其何种政治心理和盘算?美国禁中共党员移民来美,美中脱钩上一台阶,将产生何种政治与社会历史后果?
 
           主讲人:陈奎德                                                              主持人: 安华
 
—— 原载: 明镜
本站刊登日期: Monday, October 5, 2020
关键词: 川普染疫 阴谋论
其他相关文章